V právní praxi se pohybuji od roku 2000, kdy jsem po absolvování právnické fakulty Masarykovy univerzity nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně. Protože mě to však vždy táhlo do advokacie, tak jsem ÚOHS opustil a v letech 2001-2003 jsem pracoval jako advokátní koncipient ve dvou kancelářích. Poté jsem od roku 2003 do roku 2007 pracoval na právním oddělení ředitelství společnosti Skanska CZ a.s. Z této společnosti jsem odešel, protože mi chyběla část koncipientské praxe, abych mohl vykonat advokátní zkoušky. Ty jsem složil v září roku 2008, a to s výtečným prospěchem.

Osobně si velice zakládám na své spolehlivosti a pečlivosti, zásadně dodržuji své slovo a věci řeším s důrazem. Nesnáším křiváctví a podlost. Stejně tak se zásadně neřadím ke konzultantům/právníkům dnešní doby, kteří se s oblibou často schovávají za rádoby moderní mluvu protkanou výrazy „fídbek“, „brífink“, „draft“ a jiné „in“ výrazy uměle nacpané do naší řeči, místo aby udělali pořádnou práci. To ovšem neznamená, že neumím anglicky, ale buď mluvím česky, nebo jiným jazykem a neprzním oboje dohromady. Slovem i písmem tedy komunikuji v angličtině, ale jsem schopen se domluvit i rusky.


Jsem pro Vás schopen pečlivě připravit v podstatě jakoukoliv smlouvu nebo jiný úkon z oblasti občanského a obchodního práva a stejně tak Vám v této oblasti odpovědně zajistím vymáhání jakýchkoliv Vašich práv a nároků u soudů, potažmo jiných orgánů veřejné správy. Poradím si však i se směnkou, přestupkem či jiným problémem např. na poli správního nebo rodinného práva. Pokud bych však na některý úkol sám nestačil, na rovinu Vám to řeknu a zároveň navrhnu alternativu. Umím při práci kreativně myslet, vyznávám zásadu perfektní věcné znalosti spisu/kauzy a každý právní výstup několikrát kontroluji, než ho pustím do světa.

Všechny své spisy vedu ve stoprocentním německém pořádku založeném na chronologii a systematice. Volnomyšlenkářský přístup často typický pro humanitní obory, což je i právo, u mě nehledejte. Neexistuje, abych šel na soud či jednání bez přípravy a průběžně se v právu vzdělávám.


Má základní sazba je 1.900,- Kč za hodinu. Podle rozsahu práce nebo složitosti věci je však možno dohodnout i sazbu pro klienta výhodnější. Stejně tak lze dohodnout odměnu jednorázovou formou, tj. např. za sepsání smlouvy.

Budete-li si ovšem přát, lze namísto smluvené hodinové sazby stanovit odměnu podle pravidel advokátního tarifu – vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění, který upravuje způsob vypočtení tzv. mimosmluvní odměny, tedy není-li sjednáno mezi advokátem a klientem jinak.


Najdete mě na adrese:
Kubánské náměstí 11/1391, Praha 10 - Vršovice, administrativní budova Garden Eleven (bývalá budova Skanska), II. patro.

Telefon:+420 737 255 195
E-mail:racz@advokat-praha.com
WWW:www.advokat-praha.com

Před budovou je možné zdarma zaparkovat na parkovišti pro návštěvy, vjezd z ulice Vršovická (V Olšinách).

Kontaktní formulář